Get Adobe Flash player

Budownictwo Jednorodzinne

        Wybór technologii realizacji domu jest drugą, po wyborze projektu, istotną decyzją inwestora, bowiem wpływa na koszty robocizny i materiałów niezbędnych do realizacji wymarzonego domu. To decyzja trudna, bowiem jak twierdzą architekci, relatywnie niski koszt realizacji domu wpływa na podniesienie kosztów jego eksploatacji. Istotnym elementem jest również czas realizacji inwestycji. 

        Technologie "suche" (np. szkielet drewniany) powalają zwykle na szybką realizację inwestycji, ale zwykle podwyższają koszty eksploatacji domu. Technologie "mokre" (zwykle tradycyjne) są droższe w realizacji i wymagają zatrudnienia ekipy "fachowców". Ale zwracają się w relatywnie krótkim czasie, szczególnie gdy traktujemy dom jako inwestycję wielopokoleniową. 

        Pojęcie technologii realizacji domu, oznacza wybór sposobu realizacji ścian zewnętrznych budynku. W praktyce jednak oznacza to decyzje dotyczące fundamentów i ścian fundamentowych, stropów oraz dachu (konstrukcji i pokrycia). W praktyce jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana. Inwestor stara się dla znaczącego ustroju budowlanego przyjąć rozwiązanie najbardziej optymalne - w potocznym znaczeniu - tanie. Stąd pochodzą różnorakie "mieszane" techniki realizacji domu. Jednak większość architektów twierdzi, że choć możliwe jest stosowanie różnorakich technik realizacji inwestycji, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie rozwiązań "wzajemnie z siebie wynikających", to znaczy, że istnieje wzajemna ściśle powiązana relacja pomiędzy sposobem realizacji fundamentów i ścian fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, stropów i dachu a możliwą do uzyskania, oczekiwaną formą i sposobem wykończenia elewacji zewnętrznych domu. 

        Sugerujemy Państwu zapoznanie się z prezentowanymi technologiami. Na podstawie tej wiedzy podjęcie decyzji o realizacji najbardziej znaczącego dla Was elementu wymarzonego domu. Ta decyzja winna mieć podstawowy wpływ na kolejne decyzje dotyczące wyboru technologii realizacji "dalszych" elementów domu. Najistotniejsze elementy budynku:

Fundamenty, izolacje 

Ściany zewnętrzne i ściany konstrukcyjne 

Stropy, schody, kominy itp. 

Konstrukcja dachu i typ pokrycia dachowego 

Elementy wykończenia budynku