Get Adobe Flash player

Renowacje Zabytków

     Konserwacja zabytków i usługi z tym związane:

  • doradztwo inwestycyjne na terenach zabytkowych i obiektach zabytkowych;
  • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów;
  • opracowywanie projektów dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych;
  • ekspertyzy konserwatorskie, konstrukcyjne, wilgotnościowe;
  • prace konserwatorskie – opracowywanie ich programów;
  • renowacja zabytków ruchomych i nieruchomych;
  • uczestnictwo w imieniu zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków;
  • opinie konserwatorskie – zdobywanie ich i uzyskiwanie stosownych zezwoleń.