Get Adobe Flash player

Roboty Ziemne   Oferujemy szeroki zakres usług:

 - makroniwelacja i profilowanie terenu,
 - wykopy pod roboty budowlane - budynki, drogi, obiekty mostowe i inne,
 - podbudowy pod drogi, ulice oraz hale,
 - nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu,
 - wymiana gruntu,
 - prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich,
 - odśnieżanie dróg i placów,
 - rozbiórki i wyburzenia.